Planirate važan sastanak i želite da Vaš sagovornik razume svaku pojedinost razgovora?

Konsekutivno prevođenje je vrsta prevoda u kojem prevodilac reprodukuje prevedeni tekst na ciljni jezik u trenutku kada govornik pravi predah u svom izlaganju, pri čemu prevodilac ponekad koristi pisane beleške koje je prethodno zapisao u svoj podsetnik. Konsekutivni prevod najprikladniji je za seminare, okrugle stolove, prezentacije i druge vrste poslovnih sastanaka.

Konsekutivni prevodioci u potpunosti se prilagođavaju stilu i dinamici izlaganja svakog govornika ponaosob, te moraju da budu pouzdani, precizni, brzi i snalažljivi. Ako je reč o prevođenju pred javnim sudom ili u pravnim postupcima, nužno je da prevodilac bude i sudski tumač. Profesionalnost i veliko iskustvo naših prevodilaca doneće Vam uspeh u poslovnim sastancima, pri ugovaranju novih poslova sa stranim poslovnim partnerima.

Konsekutivno prevođenje pogodno je za manje skupove, tako da za ovakvu vrstu prevoda nije potrebna posebna oprema. Ukoliko vaši sastanci traju više sati, potrebna su dva prevodioca koji rade timski i smenjuju se u toku prevođenja sastanka da bi zadržali maksimalnu koncentraciju u radu. Kako za simultano, tako i za konsekutivno prevođenje od posebne je važnosti da prevodioci unapred znaju datum skupa, da budu upoznati s terminologijom koja će se koristiti za vreme skupa i da im se unapred dostave materijali da bi se što kvalitetnije pripremili za sastanak.

Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Scroll to Top