Prevodilac i sudski tumac za albanski – Usmeno i pismeno prevođenje – Beograd

Agencija Worldwide Translations odabrala je za Vas ovlašćene sudske tumače i vrsne prevodioce koji će Vam brzo i ekspeditivno isporučiti pismeni prevod na albanski sa srpskog, kao i obratno, prevod albanski na srpski svih vrsta ugovora, propisa, poslovne dokumentacije i drugih sadržaja ili pak prevoditi za Vas na nekom zasedanju, pregovorima ili poslovnom sastanku, bilo da je u pitanju konsekutivno ili simultano prevođenje sa albanskog na srpski i druge jezike, i obratno, sa srpskog i drugih jezika na albanski.

Cena prevoda

Bilo koja da je njihova tema, naš prevodilac i sudski tumač za albanski će ih obraditi maksimalno profesionalno i to u optimalnom roku, a po cenama koje su najbolje na tržištu.

Pozovite nas na +381 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs.

Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Veliko iskustvo u prevodu sa albanskog na srpski i sa srpskog na albanski

Svaki prevodilac i sudski tumac za albanski jezik agencije Worldwide Translations će u potpunosti odgovoriti na svaki Vaš zahtev i omogućiti Vam da pod najpovoljnijim uslovima dobijete prevod svih vrsta poslovnih dokumenata, tehničke, tenderske i medicinske dokumentacije.

Garancija

Oslonite se na pouzdane prevodioce naše agencije i izvorne govornike ovog indoevropskog jezika i kada je u pitanju prevod na albanski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod sa albanskog na druge strane jezike. Mi govorimo sve jezike!

Jedan od jezika koji spada u indoevropsku jezičku grupu, albanski jezik je maternji za preko 7 miliona ljudi. Kako su stanovnici Albanije naseljeni i u mnogim drugim zemljama, gde uglavnom odlaze zbog svojih poslova, to se često javlja i potreba za prevodima dokumenata, ali i njihove overe. Koliko je važna overa sudskog tumača jasno govori i podatak da se jedino dokument, odnosno bilo koja vrsta dokumentacije koja se prevede sa ili na albanski jezik, te overi njegovim pečatom smatra zakonski važećom. A Worldwide Translations na jednom mestu nudi obe usluge, tako da svojim klijentima štedi najpre vreme i trud, ali i novac.

Redaktura za albanski

Redaktura već prevedenih materijala je još jedna usluga koju pružamo, a odnosi se na one sadržaje za čije prevođenje sa albanskog i na albanski jezik nisu zaduženi naši sudski tumači i prevodioci, budući da oni svoj posao obavljaju uz potpuno poštovanje svih pravila prevodilačke struke, tako da nema potrebe za redakturom takvih materijala. Ali se neretko događa da nam se klijenti obraćaju sa zahtevom da izvršimo ispravke sadržaja koji su prevedeni na nekom drugom mestu. Kada profesionalni korektori i lektori koji su zaduženi za obavljanje ove usluge završe svoj posao, možete biti uvereni da će čak i najzahtevniji klijent biti i više nego zadovoljan dobijenim materijalom, bez obzira koliko loše je bio preveden.

Sve dodatne informacije o prevođenju sa albanskog i na albanski jezik, bez obzira koja jezička kombinacija je u pitanju, možete dobiti u bilo kojoj od naših mnogih poslovnica u zemlji!

Prevod sa srpskog na albanski jezik

Ako znate da su u našem timu sudski tumači i prevodioci za naš. odnosno albanski jezik biće vam jasno i zašto smo jedna od retkih institucija u našoj zemlji koja svojim klijentima nudi usluge prevoda sa srpskog jezika na albanski. Ali to nije kraj uslugama koje nudimo, jer uz prevod dokumenata dobijate i njihovu overu za koju su zaduženi sudski tumači, te na taj način u relativno kratkom roku imate dokument koji je sa zakonskog stanovišta isti kao i svaki drugi originalan, odnosno validan dokument.

Prevođenje dokumenata sa srpskog jezika na albanski

Ukoliko su vam potrebni prevodi dokumenata sa srpskog na albanski jezik, naši prevodioci i sudski tumači će izvršiti njihovu kompletnu obradu, bez obzira da li su u pitanju lična, odnosno dokumenta vezana za oblast nauke i obrazovanja ili, pak poslovna, građevinska, tenderska, medicinska, odnosno tehnička dokumentacija. Naravno prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su različite vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i ostala).

Prevodi sa albanskog na srpski jezik

Agencija Worldwide Translations u skladu sa zahtevima zainteresovanih klijenata može da izvrši i prevod sa albanskog jezika na srpski i to ne samo za dokumenta, već i za mnoge druge sadržaje. Ukoliko imate potrebu za obradom dokumenata u ovoj kombinaciji jezika možete da budete potpuno mirni, jer u okviru bilo koje naše poslovnice dobijate njihov prevod i overu sudskog tumača, tako da će vaša dokumenta vrlo brzo biti spremna za dalju upotrebu. Radi se o tome da jedino dokument koji je preveden, a sadrži i pečat sudskog tumača, može da bude tretiran kao pravno važeći. Upravo iz tog razloga sa ponosom navodimo da smo jedna od vrlo retkih institucija na teritoriji naše zemlje koja u svojoj ponudi ima i prevođenje sa albanskog jezika na srpski i overu sudskog tumača, pa zato i ne čudi što se broj zainteresovanih klijenata koji nam se obraćaju sa ovim zahtevom povećava iz dana u dan.

Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Albanski jezik pripada porodici indoevropskih jezika i to grupi takozvanih satemskih jezika. Među današnjim indoevropskim jezicima stoji izdvojeno, kao i grčki, to jest ni sa jednim od današnjih indoevropskih jezika ne pokazuje posebne srodnosti u okviru „balkanskog jezičkog saveza“. Ima dve dijalekatske grupe: severnu – gegijsku i južnu – toskijsku, koja je osnova književnog i službenog jezika u Albaniji od 1950. godine.

Scroll to Top