Prevodilac i sudski tumac za litvanski jezik

Prema zahtevu i potrebi klijenata koji nam dugo godina opravdano ukazuju poverenje, naš prevodilac i sudski tumač za litvanski prevodi pravna, sudska, poslovna dokumenta i ostalu dokumentaciju koju overava svojim potpisom i pečatom i time garantuje njihovu identičnost sa originalom.

Sudski tumač za litvanski je poput svih ostalih kolega prevodilaca, redaktora i lektora sastavni deo tima visoke stručnosti naše agencije Worldwide Translations Beograd.

Cena prevoda

Vršimo prevodjenje sa litvanskog na srpski i srpskog na litvanski svih vrsta dokumenata, tekstova, članaka i poslovne dokumentacije, brzo, stručno i po najpristupačnijim cenama u Beogradu.

Pozovite nas putem telefona na +381 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs.

Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas telefonom na: +381 65 3118317

Iskustvo

Naš prevodilac i sudski tumač za litvanski jezik je teritorijalno najbliži i najpogodniji a i teritorijalno potpada pod nadležnost sudova koji se nalaze u Beogradu. Svojim kvalitetima, stručnošću i brzinom u radu, ali i pristupačnim cenama, naš prevodilac za litvanski jezik na usluzi je svim dugogodišnjim i novim klijentima agencije, kao i onima koji se prvi put odlučuju za saradnju sa agencijom Worldwide Translations.

Prisustvo tumača za litvanski jezik je neophodno u svim državnim institucijama, kao i u ministarstvima, takođe prilikom potpisivanja ugovora, u svim domaćim i inostranim kompanijam, bez obzira na to da li je potreban pismeni ili usmeni, odnosno konsekutivni prevod.

Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Litvanski jezik pripada grupi baltičkih jezika. Veoma je važan za uporednu gramatiku indoevropskih jezika jer je sačuvao vrlo stare fonetske i morfološke osobine. Najsličniji mu je letonski. Četiri miliona svetske populacije govori litvanskim jezikom, od čega je tri miliona stanovnika Litvanije. Svrstan je u službeni jezik Evropske unije.

Scroll to Top