Usmeno i pismeno prevođenje – Prevodilac i sudski tumac za makedonski – Beograd

Za sve vrste prevodilačkih usluga, bilo da je u pitanju prevod na makedonski sa srpskog jezika ili Vam je potreban prevod makedonski na srpski, u agenciji Worldwide Translations angažovani su ekspeditivni izvorni govornici i stručni prevodioci, lektori i ovlašćeni sudski tumači za makedonski jezik. Po veoma povoljnim cenama i u dogovorenom roku oni će Vam isporučiti pismeni prevod makedonskog jezika svih stručnih tekstova, poslovnih materijala ili beletristike.

Oslonite se na naš tim prevodilaca i kada Vam je potreban prevod na makedonski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod sa makedonskog na druge strane jezike, bez obzira na vrstu prevođenja. Mi govorimo sve jezike!

Ukoliko Vam je potrebno usmeno prevođenje – konsekutivno ili simultano – prevod sa makedonskog na srpski i druge jezike, i obratno, prevod sa srpskog i drugih jezika na makedonski, budite sigurni da će Vam naši prevodioci olakšati poslovanje i pritom otkriti lepote ovog melodičnog južnoslovenskog jezika.

Naša kuća Vam nudi besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa makedonskog na srpski (prevod makedonski na srpski);
  • prevod sa srpskog na makedonski
  • prevod sa makedonskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na makedonski.

Cena

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata sa makedonskog na srpski i sa srpskog na makedonski, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama.

Cena prevoda sa overom od strane sudskog tumača za makedonski

Ukoliko Vam je neophodna overa dokumentacije od strane sudskog tumača, cena se uvećava u odnosu na osnovnu.

Pozovite nas na +381 11 2120968 kako bismo Vam pružili besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs.

Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Prevodilac za makedonski jezik

Worldwide Translations Beograd ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevoda sa overom sudskog tumača za makedonski jezik. Ukoliko vam je potreban prevodilac za makedonski jezik koji vrši klasičan prevod bez overe, možete nam se takođe obratiti. Sa radošću ćemo Vam izaći u susret i obaviti prevod.

Sudski tumač za makedonski jeste „nadohvat ruke“ svim klijentima kojima je na poslovnim sastancima, prilikom potpisivanja ugovora ili sklapanja međunarodnih ugovora potrebno prisustvo sudskog tumača. Naš sudski tumač za makedonski prevodi ekspertski precizno, odgovarajućom terminologijom, overava i u veoma kratkom roku i po najpovoljnijim cenama dostavlja klijentu traženi prevod.

Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Makedonski jezik pripada grupi južnoslovenskih jezika. Formiran je od govora slovenskih plemena koja su doprla najdalje na jug Balkana. Jedan od njh, solunski, dao je u drugoj polovini IX veka osnovu prvog slovenskog književnog jezika, takozvanog staroslovenskog. U staroj makedonskoj pismenosti, sve do početka XII veka, primarna azbuka bila je glagoljica koju je tada zamenila ćirilica. U tom periodu su već izražene neke jezičke crte koje bliže povezuju makedonsku jezičku grupu. Savremeni tip makedonskog bio je u osnovi formiran već do XV veka. Makedonski dijalekti mogu se podeliti na zapadnu i istočnu grupu; granica ide dolinom Vardara sa prelaznim pojasevima na severu, prema srpskom, i na istoku prema bugarskim govorima.

Scroll to Top