Lektura i korektura predstavljaju načine uređivanja teksta, mešutim s različitim obeležjima i funkcijama, te zajedno čine tekst jezički, stilski i smisleno zaokruženom celinom. Važno je znati razlike među lekturom i korekturom, kako bi očekivanja obe strane, naručitelja i izvršitelja usluge, od samoga početka bila jednaka i kako ne bi došlo do iznenađenja zbog drugačijih pretpostavki.

Šta je lektura i lektorisanje teksta?

Lektura teksta je postupak pažljivog čitanja, prepoznavanja i otklanjanja svih vrsta stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka u tekstu i ujednačavanje terminologije u tekstu.Vrše je stručnjaci i profesori odgovarajućeg jezika koji odlično poznaju gramatiku, pravopis i jezičku normu.

Lektorisanje teksta obavezno se naručuje za sve materijale koji su namenjeni za objavljivanje i poslovnu i službenu komunikaciju.

Kako izabrati dobrog lektora?

Potrebno je da lekturu obavi stručnjak a ne bilo koje nestručno lice. Naši lektori su stručnjaci za sve vrste tekstova na srpskom i stranim jezicima: poslovne, pravne, medicinske, naučne, tehničke, informaciono-tehnološke, marketinške, finansijske i druge tematike, kao i književnih tekstova. Naši lektori su školovani na grupi specijalizovanoj za srpski jezik i primenjenu lingvistiku, na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Lekturom Vašeg teksta uklonićemo sve gramatičke i pravopisne greške i ujedno izvršiti jezičko-stilsku doradu rečeničnih konstrukcija (sintaksa) radi poboljšanja jasnoće i preciznosti teksta.

Šta je korektura teksta?

Uporedo s lekturom obavlja se i korektura tekstova, tj. uklanjanje pravopisnih, interpunkcijskih, slovnih i drugih tipografskih i tehničkih grešaka.

U našoj kući lekturu obavljaju isključivo stručnjaci s bogatim iskustvom u redigovanju svih vrsta tekstova na srpskom jeziku. Takođe redigujemo i sve vrste tekstova na stranim jezicima.

Koji način uređivanja teksta je najsloženiji?

Kada je reč o složenosti postupaka, lektura i korektura su jednostavnije od redakture. Korektura je na dnu lestvice složenosti, lektura obuhvata nešto složenija obeležja i funkcije, dok je najsveobuhvatniji postupak redaktura.

Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Scroll to Top