Prevod sa overom koju vrše sudski tumači

Prevodilačka agencija Worldwide Translations Beograd je vodeći prevodilački centar u Srbiji. Pružamo usluge usmenog i pismenog prevoda na sve svetske jezike, bez ili sa overom sudskog tumača.

Naš tim čini više od 300 sudskih tumača i prevodilaca, lektora i ostalih stručnjaka za sve vrste prevođenja.

Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Scroll to Top