Prevodilac i sudski tumac za nemacki · Pismeno i usmeno prevođenje

Garantujemo besprekorno tačan prevod

Prevodilački pravci: prevodi sa srpskog na nemački i sa nemačkog na srpski jezik

Prevodilac za nemački jezik besprekorno:

  • prevodi sa nemačkog na srpski;
  • prevodi sa srpskog na nemački;
  • prevodi sa nemačkog na drugi strani jezik;
  • prevodi sa drugog stranog jezika na nemački.

potom:

  • vrši prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik
  • izlazi na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo predovioca i sudskog tumača za nemački jezik
  • usmeno prevodi
  • vrši overu već prevedenog teksta
  • vrši lekturu i korekturu teksta koji je na nemačkom jeziku

Da bi prevod dokumenata sa nemačkog na srpski jezik bio validan u pravnom smislu, neophodno je da se na njemu nađe i pečat ovlašćenog sudskog tumača za jedan od ovih jezika. Da li će biti zadužen sudski tumač za nemački ili srpski jezik, zavisi samo od toga u kom pravcu se određeni dokument prevodi. Kontaktirajte nas za više detalja, prevodilačka agencija Worldwide Translations Beograd.

Koja je cena prevoda?

Uobičajena cena prevoda sa nemačkog i na nemački jezik se formira prema ceni jedne prevodilačke strane a prevodilačka strana ima hiljadu i osam stotina karaktera (1800) sa uključenim razmacima.

Svaki naš prevodilac i sudski tumač za nemački je preveo i overio više desetina hiljada stranica.

Koji je rok isporuke?

Rok za isporuku prevoda (u daljem tekstu PZP) varira od EKSPRESNO BRZOG, gde je prevod spreman u roku od najviše dvadeset i četiri časa, pa sve do optimalnijih varijanti gde rok isporuke ide od jednog dana na više.

Dostava prevoda

Prevod dokumenta sa ili bez overe sudskog tumača može se poslati putem pošte kao obično pismo, preporučeno pismo i može se zbog brzine dostave poslati preko našeg kurira. Slanje dokumenata prevedenih na željeni jezik, gde se ne zahteva overa sudskog tumača, može se izvršiti i putem e-maila u kom slučaju se štedi na vremenu i troškovima isporuke.

Da li je moguće lično preuzimanje u Beogradu?

Svakako, svim klijentima koji to žele smo omogućili da prevod preuzmu u našoj centrali u Beogradu, u kuli 1 u Poslovnom centru Ušće.

Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Nemački jezik je maternji jezik oko sto miliona ljudi u Evropi, odnosno maternji je jezik 13,3% Evropljana, što ga čini jezikom kojim se služi najviše govornika u Evropi bez Rusije, više od francuskog jezika (66,5 miliona govornika) i engleskog jezika (64.2 miliona govornika). Nemački je treći jezik po broju onih koji ga uče u školama, drugi po broju onih koji ga uče u Evropi, i treći u SAD (posle španskog i francuskog). Nemački je jedan od zvaničnih jezika Evropske unije, gde je treći jezik po broju onih koji ga uče (odmah posle francuskog).
Osim što je jedan od zvaničnih jezika same Evropske Unije, ovim jezikom se koriste kao zvaničnim ljudi ne samo na području Nemačke, već i u Belgiji, Austriji, Luksemburgu, ali i u Švajcarskoj, Lihtenštajnu, pa čak i u okrugu Bolcanu, koji se nalazi na teritoriji Italije. Posebno je zanimljivo što je nemački jezik čak i administrativni jezik kojim se služi Švajcarska garda koja funkcioniše na teritoriji Vatikana, te je zvaničan i u pojedinim regionima Poljske i Slovačke, a priznat je i kao manjinski jezik u mnogim drugim državama.

Scroll to Top