Prevodilac za srpski jezik – Beograd

Prevodioci, lektori i sudski tumači naše agencije spremni su da odgovore na sve Vaše zahteve kada su pitanju pismeni prevodi, overe sudskih tumača ili pak usmeni prevodi – simultano ili konsekutivno prevođenje sa stranog jezika na srpski ili pak obratno, sa srpskog na bilo koji strani jezik. Prevodimo stručnu literaturu, beletristiku, propise, propagandni materijal, ugovore i ostali poslovni materijal bez obzira na oblast i tematiku.

Takođe redigujemo prevod na srpski jezik sa bilo kog stranog jezika i usaglašavamo prevod srpskog jezika sa izvornikom, lektorišemo, ujednačavamo terminologiju i stilski doterujemo sve vrste originalnih tekstova na srpskom jeziku bilo da je u pitanju beletristika ili tekst stručne sadržine.

Ne dopustite da se u Vašim poslovnim izveštajima potkrade neka gramatička ili pravopisna greška. Za sve nedoumice koje imate prilikom sastavljanja poslovne korespondencije, propagandnih materijala, biltena, izveštaja o radu i drugih poslovnih dokumenata, obratite se za savet lektorima naše agencije.

Pouzdajte se u prevodilačke usluge agencije Worldwide Translations kada je u pitanju prevod sa stranog jezika na srpski i prevod sa srpskog na bilo koji strani jezik.

Prevodilački pravci

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa srpskog na strani jezik;
  • prevod sa stranog jezika na srpski.
Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Srpski jezik pripada grupi slovenskih jezika i govori se u Sbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i među srpskim zajednicama u Hrvatskoj, Makedoniji, Rumuniji, Mađarskoj i drugim zemljama u Evropi i iseljeničkim zajednicama u svetu. Kao maternji jezik govori ga preko dvanaest miliona ljudi. Srpski je srodan s hrvatskim, s kojim je nekad činio jedinstven, srpskohrvatski jezički standard.

Scroll to Top