Simultano prevodjenje

Simultano prevođenje je vrsta usmenog prevođenja i možemo reći da predstavlja najzahtevniju vrstu prevoda.

Simultano prevođenje predstavlja veštu sposobnost prevodioca da paralelno sa slušanjem jednog jezika, u isto vreme prevodi i izgovara prevod na drugi jezik. Prevodilac mora biti savršeno edukovan što se tiče poznavanja oba jezika, mora biti maksimalno skoncentrisan i da vodi računa da sam prevod u realnom vremenu stigne do slušaoca sa svega dve do tri sekunde razmaka od originalno izgovorenog teksta.

Naravno, u zavisnosti od tematike skupa i složenosti informacija koje cirkulišu, to vreme se može i produžiti ali se takođe može i skratiti, ako se prevodiocu obezbedi unapred materijal koji će se koristiti na samom događaju.

Zbog visokog nivoa koncentracije i zahtevnosti simultanog prevođenja, ovaj vid prevoda se većinom radi u paru, gde se prevodioci smenjuju na svakih petnaest do trideset minuta. Sami prevodioci se nalaze u kabini i koriste opremu za simultano prevođenje, što znači da prevodilac sluša tekst preko slušalica, u kabini, dok prevod paralelno sa slušanjem izgovara u mikrofon.

Ovaj vid prevođenja se najčešće koristi na velikim skupovima ili konferencijama gde se očekuje da će učesnici biti sa različitog govornog područja. Da bi se obezbedio komfor da svaki član skupa ili konferencije može prezentovati svoje stavove na maternjem jeziku, a slučaocu obezbediti podjednak komfor da sluša iznešeno na svom, u takvim slučajevima se obezbede usluge simultanog prevođenja.

Simultano prevođenje je jedna od veština relativno novijeg datuma, ali je postala nezamenljiva u savremenom svetu gde bi funkcionisanje bez iste bilo znatno otežanije i komplikovanije.

Agencija Worldwide Translations obezbeđuje simultani prevod za sve vrste međunarodnih skupova kao što su kongresi, konferencije, seminari, prezentacije, predavanja i poslovni sastanci.

Tokom simultanog prevodjenja prevodilac prevodi govornikove reči gotovo istovremeno kada i govornik izlaže svoj govor, ali s vremenskim zaostatkom od nekoliko sekundi. Za ovu vrstu prevođenja neophodna je posebna oprema kako bi se prevođenje nesmetano odvijalo. Naime, simultano prevođenje se izvodi u izolovanoj kabini i zahteva prevodiočevu intenzivnu pažnju i koncentraciju jer prevodilac istovremeno sluša, analizuje sadržaj, anticipira ono što još nije izrečeno i prevodi izrečeno na ciljni jezik. Zato se u kabini uvek nalaze dva ili tri prevodioca koji nastupaju naizmenično. Jedan simultani prevodilac može da prevodi najviše 30 minuta bez odmora. Simultani prevodilac sluša govornika pomoću slušalica u zvučno izolovanoj kabini i istovremeno prevodi na ciljni jezik tako što govori tekst u mikrofon. Dnevna radna norma simultanog prevodioca iznosi najduže šest do osam sati.

Iako se smatra najzahtevnijom vrstom prevođenja, prednost simultanog prevođenja jeste ušteda vremena budući da prevod teče istovremeno sa izvornim izlaganjem i nema usporavanja toka događaja.

Za simultani prevod od posebne je važnosti da simultani prevodioci unapred znaju datum održavanja skupa i trajanje prevođenja i da blagovremeno budu upućeni u terminologiju koja će se upotrebljavati za vreme skupa, kao i da im se dostave svi potrebni materijali kako bi se što kvalitetnije pripremili za simultano prevođenje.

Oprema za simultano prevodjenje

Ukoliko vam je potrebno simultano prevodjenje, pozovite nas, stojimo vam na raspolaganju 24 časa dnevno. U slučaju da Vam je potrebna oprema za simultano prevodjenje, možete nam se takođe obratiti.

Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Scroll to Top