Prevodilac za poljski jezik – Sudski tumac za poljski

Ovlašćeni sudski tumači, stručni prevodioci i lektori ovog zapadnoslovenskog jezika udovoljiće svim Vašim zahtevima za precizan prevod poljskog jezika, bilo da Vam je potreban pismeni prevod nekog stručnog ili književnog teksta, usmeno prevođenje nekog poslovnog sastanka – konsekutivno ili simultano prevođenje, ili pak overa ovlašćenog sudskog tumača. Oslonite se na znanje i profesionalnost prevodilaca agencije Worldwide Translations kada je u pitanju prevod poljski na srpski, i obratno, prevod na poljski sa srpskog jezika.

Prevodiocima naše agencije prepustite i prevod na poljski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, sa poljskog na druge strane jezike, bez obzira da li je u pitanju pismeno ili usmeno prevođenje. Mi govorimo sve jezike!

Naša agencija garantuje Vam uslugu vrhunskog kvaliteta, bilo da Vam je potreban prevod sa poljskog na srpski i druge jezike ili pak prevod sa srpskog i drugih jezika na poljski, bez obzira da li ste se opredelili za pisanu ili usmenu formu prevođenja.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa poljskog na srpski (prevod poljski na srpski);
  • prevod sa srpskog na poljski;
  • prevod sa poljskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na poljski.

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na +381 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations Beograd ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na poljski jezik i sa poljskog.

Agencija Worldwide Translations poverava svojim prevodiocima, stručnjacima određenih oblasti, usmeno i pismeno, odnosno konsekutivno i simultano prevođenje. Ovlašćeni sudski tumač – Beograd – pravne struke, teritorijalno pripada sudovima koji se nalaze na teritoriji Beograda, te je, pored najviših kvalifikacija, i lokacijski najbliži. Sudski tumač za poljski, agencije Worldwide Translations prevodi ugovore, sertifikate, lična dokumenta, razna ovlašćenja, izvode iz registara, bankovne račune, lekarske nalaze, zakonske normative i slične spise veoma brzo, tačno i kvalitetno, terminologijom koja odgovara datoj oblasti. U najkraćem roku, u dogovoru sa klijentom, prevod dostavlja faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.

Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Poljski jezik spada u širu porodicu slovenskih jezika, u kojoj sa češkim, slovačkim, donjolužičkim, gornjolužičkim, kašupskim i izumrlim polapskim sačinjava njen zapadni ogranak. Zvaničan je jezik u Poljskoj i Evropskoj uniji.

Scroll to Top