Prevodilac i Sudski tumac za arapski · Usmeno i pismeno prevođenje · Beograd

Stručni prevodioci, ovlašćeni sudski tumači i izvorni govornici ovog semitskog jezika prevode za Vas sve vrste stručnih i književnih tekstova i poslovnih dokumenata. U ugovorenom roku oni će Vam isporučiti overe sudskog tumača, pismeni prevod na arapski sa srpskog, kao i prevod arapski na srpski, bez obzira na tematiku i težinu teksta.

Na prevodioce agencije Worldwide Translations možete se osloniti i kada je u pitanju prevod na arapski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod sa arapskog na druge strane jezike, bez obzira na vrstu prevodilačke usluge. Mi govorimo sve jezike!

Naš ekspeditivni prevodilac za arapski će vam pomoći i kada Vam je potrebno usmeno prevođenje zasedanja i poslovnih sastanaka, bilo da se opredelite za konsekutivno ili pak simultano prevođenje. Precizan prevod sa arapskog na srpski jezik i obratno imperativ je u radu naše agencije, a uspeh u pregovaranju zagarantovan, bilo da ste odabrali prevod sa arapskog na srpski i druge jezike ili pak prevod sa srpskog i drugih jezika na arapski.

Cena prevoda sa overom tumača

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama sa srpskog na arapski jezik i sa arapskog jezika na srpski.

Kontakt i radno vreme

Pozovite nas na +381 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs.

Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Tim

Tim naših stručnjaka, uz prevodioce i sudske tumače za arapski jezik čine i oni koji su specijalizovani za rad na preko 50 jezika koji se koriste u raznim delovima sveta. U praksi, to znači da svako kome je potreban prevod sa arapskog na bilo koji strani jezik može da dobije ovu uslugu i to po najboljim uslovima. Sem toga, vršimo i prevođenje u suprotnom smeru, odnosno sa jednog od svetskih jezika na arapski.

Prevodilački pravci: srpski na arapski i arapski na srpski jezik

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa arapskog na srpski;
  • prevod sa srpskog na arapski jezik;
  • prevod sa arapskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na arapski.

Sve prevode obavlja ovlašćeni sudki tumac – prevodilac za arapski.

Prevodi pravnih i sudskih dokumenata

Uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.

Prevodi dokumentacije kompanija

Izvoz iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.

Prevodi tehničke
dokumentacije

Što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa

Prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije

Izvoz iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.

Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Arapski jezik pripada takozvanoj afroazijskoj porodici jezika i piše se posebnim, arapskim pismom. Ovim jezikom se služi preko 200 miliona ljudi širom sveta. Posebno je važno istaći da arapski jezik spada u jedan od ukupno 6 službenih jezika Ujedinjenih Nacija, ali je takođe u službenoj upotrebi i u mnogim državama arapskog govornog područja kao što su: Egipat, Libija, Tunis, Alžir i mnoge druge.

Scroll to Top