Prevodilačka strana je, najkraće rečeno, merna jedinica na osnovu koje se obračunava kolika će iznositi na kraju, puna cena kompletnog prevedenog materijala. U svakom momentu kada shvatite da Vam je potreban prevod, nekog zvaničnog dokumenta ili bilo kog drugog teksta, potrebno je da se obratite prevodilačkoj agenciji. Postoje dva kriterijuma na osnovu kojih birate prevodilačku agenciju sa kojom ćete saradjivati. Osim kvaliteta dobijenog prevoda, većinu ljudi zanima i sama cena usluge. Svaka prevodilačka agencija većinom sama formira cenu pruženih usluga ali sve prevodilačke agencije formiraju cene na osnovu količine prevedenog materijala a merna jedinica je u stvari količina prevodilačkih strana.
Jedna prevodilačka strana sadrži 1800 kompjuterski obračunatih karaktera sa razmacima. Broj karaktera u svom dokumentu možete da proverite tako što ćete da koristite:
  1. alat “Word Count” koji se nalazi u programu “Microsoft Word”
  2. ukoliko tekst pišete u Google Docs, broj reči možete proveriti klikom na ToolsandWord count
  3. besplatni sajt https://wordcounter.net/ u kom možete uneti svoj tekst i alat će automatski prepoznati broj reči
Podatak da 1800 kompjuterski obračunatih karaktera sa razmacima čini jednu prevodilačku stranu je univerzalan u Srbiji. Iako treba voditi računa o ceni pružene usluge, kvalitet je ono što mora da bude primaran faktor kada birate prevodilačku agenciju čije ćete usluge da koristite. Ako agencija održava visok standard kvaliteta a pri tom realno naplaćuje svoje usluge, imate pun pogodak. Sve vrste prevodilačkih usluga možete dobiti bez mnogo lutanja u našoj agenciji Worldwide Translations. Jednostavno izaberite strani jezik sa kojeg ili na koji je potrebno izvršiti prevod (lista jezika za koje naši prevodioci i sudski tumači vrše prevod), mi ćemo ga u ekspresnom roku uraditi i dostaviti Vam.
Scroll to Top