Prevodioci – Sudski tumac za bugarski jezik

Iskusni prevodioci, lektori, ovlašćeni sudski tumači i izvorni govornici bugarskog jezika odgovoriće na sve Vaše zahteve za prevod na bugarski sa srpskog, i obratno, ukoliko Vam je potreban prevod bugarski na srpski, bilo da je u pitanju pismeni prevod tekstova komercijalne ili stručne sadržine, ili pak usmeni prevod – konsekutivno ili simultano prevođenje svih vrsta poslovnih sastanaka.

Naš tim prevodilaca izaći će Vam u susret i kada Vam je potreban prevod na bugarski jezik sa drugog stranog jezika, i obratno, prevod sa bugarskog na sve druge strane jezike, bilo da ste se opredelili za pismeno ili usmeno prevođenje. Mi govorimo sve jezike!

Cena prevoda

Naši prevodioci i sudski tumači za bugarski jezik vam stoje na raspolaganju kao dobro uigran tim koji se u svom prevodilačkom radu vodi idejom da što kvalitetnije i profesionalnije odgovori na sve vrste vaših zahteva i ponudi vam izradu prevoda u optimalnim rokovima i po najkonkurentnijim cenama na tržištu.

Cena jedne prevodilačke strane kod nas iznosi 890 dinara za prevode sa i na bugarskog jezika. Cena se može uvećati ukoliko je potrebna overa od strane sudskog tumača. Pozovite nas za preciznu ponudu. 

Pozovite nas na +381 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs.

Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Overa dokumenata – bugarski jezik

Posebno naglašavamo da svaki klijent kome je potrebno prevođenje dokumenata, odnosno bilo koje vrste dokumentacije mora da ima u vidu da je overa sudskog tumača u ovom slučaju ključna, jer tek kada on overi dokument koj ise preveden sa bugarskog i na bugarski jezik, govorimo o zakonski važećem dokumentu. A sama procedura overe se vrši najpre fizičkim upoređivanjem prevedenog i originalnog dokumenta, pa tek kada se sudski tumač uveri da su u pitanju potpuno ista dokumenta, odnosno da ne postoji nikakvo odstupanje u prevodu, pristupa overi nakon čega je tako overen dokument pravno i zakonski validan. Baš zato se posebno naglašava da se u slučaju prevoda i overe dokumenata uvek mora dostaviti i original na uvid.

Garancija

Prevode ovog istočno-južnoslovenskog jezika prepustite pouzdanim prevodiocima agencije Worldwide Translations, zaduženim da Vam u ugovorenom roku isporuče precizan prevod bugarskog jezika, bilo da Vam je potreban prevod sa bugarskog na srpski i druge jezike, i obratno, prevod sa srpskog i drugih jezika na bugarski.

Garantujemo besprekorno tačan prevod.

Prevodilački pravci: srpski bugarski jezik i bugarski srpski

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa bugarskog na srpski (prevod bugarski na srpski);
  • prevod sa srpskog na bugarski;
  • prevod sa bugarskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na bugarski.

Usmeno i pismeno prevođenje na bugarski jezik i sa bugarskog

Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Bugarski jezik spada u južnoslovensku grupu slovenskih jezika. Bugari su sa hrišćanstvom primili staroslovenski kao književni jezik koji se kasnije razvijao kao srednjobugarski (bugarska redakcija), da bi se u doba nacionalnog preporoda (XVIII-XIX veka) formirao savremeni bugarski jezik na narodnoj osnovici (istočni bugarski govori). Bugari koriste ćirilično pismo, kao i Rusi, Srbi i Makedonci. Istorija bugarskog jezika je podeljena u tri perioda: stari, srednji i moderni. Period starog bugarskog jezika je trajao od devetog do jedanaestog veka, srednji od dvanaestog do četrnaestog, a moderni počinje od petnaestog veka, mada je najvećim delom formiran u devetnaestom veku.

Scroll to Top