Prevod za firme i pravna lica · Sudski tumac za francuski jezik · Beograd

Stručni prevodioci, lektori i ovlašćeni sudski tumači ovog romanskog jezika u agenciji Worldwide Translations su zaduženi za prevod na francuski sa srpskog jezika, i obratno, za prevod francuski na srpski svih vrsta poslovnih materijala, stručnih tekstova i beletristike – za sve pismene prevode i overe sudskih tumača.

Usmeno prevođenje – simultano ili konsekutivno – u našoj prevodilačkoj agenciji povereno je vrsnim romanistima s dugogodišnjim iskustvom u prevođenju poslovnih sastanaka, konferencija i sličnih skupova.

U našoj prevodilačkoj agenciji možete dobiti i prvoklasan prevod na francuski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod sa francuskog na sve druge strane jezike.

Mi govorimo sve jezike!

Pouzdajte se u znanje i umešnost naših prevodilaca ukoliko Vam je potreban prevod sa francuskog na srpski i druge jezike, i obratno, prevod sa srpskog i drugih jezika na francuski. Kada je u pitanju prevod francuskog jezika, naši iskusni prevodioci s lakoćom rešavaju i najteže jezičke nedoumice koje iskrsnu u toku prevođenja.

Cena prevoda

Prevodilac za francuski jezik naše agencije prevodi sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, sa srpskog na francuski jezik, tako i sa francuskog na srpski jezik, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama.

Najpovoljniji smo u oblasti poslovnih prevoda u Srbiji. Poverite nam prevod vaših poslovnih spisa, bićete prezadovoljni.

Cena prevoda sa overom od strane sudskog tumača za francuski

Naš sudski tumač za francuski zvanično overava prevode sa francuskog na srpski i srpskog na francuski.

Ukoliko Vam je neophodna overa dokumentacije od strane sudskog tumača, cena se uvećava u odnosu na osnovnu.

Pozovite nas za više detalja.

Kontakt

Pozovite nas na +381 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs.

Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317, prevodilačka agencija Worldwide Translations.

Iskustvo

Naš sudski tumač za francuski jezik svim klijentima nudi mogućnost mogućnost dobijanja profesionalno urađenog prevoda sa overom u Beogradu, svih vrsta poslovne, tenderske i svake druge dokumentacije. Prevodimo na gotovo sve jezike kojima se koriste ljudi u svetu. Vršimo overu prevedenih dokumenata sa francuskog i na francuski jezik u Beogradu i to po najpovoljnijim uslovima i u najkraćim rokovima. Sve navedeno nas svrstava na prvo mesto prevodilačkih agencija, ne samo u Beogradu, već u Srbiji i šire.

Prevodilački pravci: srpski na francuski i francuski na srpski jezik

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa francuskog na srpski;
  • prevodi sa srpskog na francuski;
  • prevod sa francuskog na drugi strani jezik;
  • prevodi sa drugog stranog jezika na francuski.
Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Francuski jezik pripada grupi romanskih jezika. Proizašao je iz latinskog narodnog (vulgarnog) jezika koji su Rimljani doneli u Galiju posle njenog osvajanja 58-51 godine pre nove ere. U XVIII veku postaje diplomatski jezik i taj položaj zadržava do Versajskog ugovora 1919. kada je engleski jezik izjednačen sa njim. Osim u Francuskoj, govori se i u delovima Belgije, Švajcarske, Kanade a u bivšim francuskim kolonijama održava se i danas kao zvaničan jezik.

Scroll to Top