Sudski tumac za hrvatski jezik · Prevodioci hrvatskog · Beograd

Kada je u pitanju prevod hrvatskog jezika, izvorni govornici, iskusni prevodioci, redaktori i lektori naše agencije udovoljiće svim Vašim potrebama za prevođenje svih vrsta stručnih publikacija, propagandnog materijala ili beletristike, bilo da Vam je potreban pismeni prevod hrvatski na srpski ili pak obratno – prevod na hrvatski sa srpskog. Pored toga, bez obzira na tematiku i težinu teksta, u našoj kući možete dobiti i precizan prevod na hrvatski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, sa hrvatskog na sve druge strane jezike. Mi govorimo sve jezike!

Što se tiče usmenog prevođenja poslovnih sastanaka i drugih skupova, možete se opredeliti za konsekutivno ili simultano prevođenje, bez obzira da li je u pitanju prevod sa hrvatskog na srpski i druge jezike ili prevod sa srpskog i drugih jezika na hrvatski.

Takođe, naši vrsni redaktori i lektori hrvatskog, odnosno srpskog jezika vrše sintaksičku i leksičku adaptaciju tekstova sa hrvatskog na srpski, i obratno, sa srpskog na hrvatski, doslednu zamenu ijekavice u ekavicu, i obratno, ekavice u ijekavicu, kao i usaglašavanje sa standardom hrvatskog, odnosno srpskog jezika.

Cena prevoda

Naš sudski prevodilac za hrvatski jezik prevodi sve vrste tekstova, spisa i poslovne dokumentacije, na hrvatski jezik i sa hrvatskog, rapidno brzo i uz najbolji odnos cena kvalitet.

Cena se formira prema jednoj prevodilačkoj strani koja ima 1800 karaktera (prazna mesta su uračunata) i određuje je više faktora.

Mi garantujemo da smo 100% najbrži i imamo najbolje cene u Srbiji.

Kontakt

Pozovite nas na +381 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs.

Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Ukoliko vam je potreban prevod na hrvatski ili sa hrvatskog jezika, bez overe tumača, tu je naš prevodilac za hrvatski.

Prevođenje sa overom dokumenata od strane sudskog tumača za hrvatski

Ukoliko je potreban prevod ovlašćenog prevodioca za hrvatski jezik pravne struke u sudovima, ministarstvima ili bilo kojoj državnoj instituciji, internacionalnoj kompaniji, na raspolaganju Vam je naš prevodilac i sudski tumač za hrvatski koji u najkraćem roku vrši sve vrste prevoda sa overom, pravne i svih ostalih struka.

Elektronskom poštom, faksom, na CD-u, ili kurirskom službom klijentu dostavlja vrhunski prevod, overen potpisom i pečatom kojim garantuje tačnost, odnosno istovetnost prevoda sa originalom.

Prevodilački pravci: hrvatski/srpski

Naš kolektiv Vam nudi besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa hrvatskog na srpski;
  • prevod sa srpskog na hrvatski;
  • prevod sa hrvatskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na hrvatski.

Prevođenje na hrvatski i sa hrvatskog jezika

Uz sva dokumenta i svaku vrstu dokumentacije, naš sudski prevodilac i tumač za hrvatski jezik obrađuje i mnoge druge materijale, a sve u skladu sa zahtevima klijenata.

Na hrvatski jezik i sa hrvatskog prevodimo veb sajtove, razne softvere i aplikacije, kao i onlajn prodavnice i veb kataloge, potom sve vrste sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija. Prevodimo i knjige, školske udžbenike, romane, beletristiku, te novinske članke i različite vrste časopisa.

Sa hrvatskog i na hrvatski jezik prevodimo i sve vrste materijala iz oblasti marketinga, kao što su: flajeri, plakati, katalozi, PR tekstovi, vizit kartice, brošure, sve audio i video sadržaje (emisije, filmove, reklamne poruke, serije).

Težimo da usavršimo usluge koje pružamo, te svojim klijentima nudimo one koje su jedinstvene. Tako vam pored prevoda igranih, crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova, reklamnih poruka, serija i stručnih emisija, nudimo i sinhronizaciju i titlovanje prevedenih sadržaja. Na taj način dobijate kompletan paket prevodilačkih usluga – finalnu obradu materijala, koje potom možete odmah da plasirate tamo gde želite (na internet, televiziju, bioskope, radio).

Izuzetno smo ponosni na uslugu usmenog prevođenja na hrvatski i sa hrvatskog jezika. Naš sudski prevodilac i tumač zadužen za nju vrši i konsekutivno i simultano prevođenje, kao i speciajlnu vrstu usmenog prevoda, takozvano šapatno.

U skladu sa vašim zahtevima, sudski prevodilac i tumač za hrvatski jezik će prevesti i sve tekovine Evrpske Unije, pravna akta, poput različitih vrsta sudskih rešenja i presuda, punomoćja i drugih.

Sa hrvatskog jezika, kao i na hrvatski jezik, prevodimo sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira na dužinu i složenost. Pored onih koji se odnose na oblast politike, ekonomije, finasija, prava i bankarstva, naš sudski prevodilac i tumač za hrvatski će za vas prevesti i tekstove čija tema je vezana za neku od sledećih oblasti: ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, filozofija, medicina, informacione tehnologije, turizam, psihologija, komunikologija, farmacija, sociologija, marketing, odnosno bilo koja druga grana i prirodnih, ali i društvenih nauka.

Kod nas možete dobiti i uslugu profesionalne redakture materijala koje su drugi prevodioci radili, a sa kojima niste zadovoljni. Za redakturu hrvastkog su zaduženi lektori, odnosno korektori koji iza sebe imaju pregršt iskustva obrade takvih materijala, ma kako loše materijali bili prethodno prevedeni. Nakon što vam na dogovoren način dostavimo ispravljen materijal, sa 100% sigurnošću tvrdimo da ćete redakturom i našim prevodom biti zadovoljni.

Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Hrvatski jezik je zvaničan jezik u Republici Hrvatskoj. Govori se u delu Vojvodine, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Austrije, Slovačke i Italije, a njime govore i hrvatski iseljenici u SAD-u. Do 1991. godine činio je jedan jezik sa srpskim. Smatra se da su preci današnjih Južnih Slovena posle odvajanja od Istočnih i Zapadnih Slovena, a pre dolaska na Balkansko poluostrvo, živeli u zajednici i govorili jednim jezikom. Takođe se smatra da se taj jezik, pre dolaska na Balkansko poluostrvo, podelio na istočni i zapadni deo. Iz zapadnog dela južnoslovenskog prajezika razvila su se tri dijalekta: kajkavski, čakavski i štokavski. Kajkavskim dijalektom govore i Hrvati i Slovenci, a čakavskim samo Hrvati.

Scroll to Top